Via onderstaande link kunt u de privacyverklaring van Stichting Het Klöpkeshoes Berghum downloaden

privacyverklaring_het_Klopkeshoes_27-05-2018.pdf