Op 22 September 2012 werd het Klöpkeshoes feestelijk heropend

Voor de heropening waren  buurtgenoten en noabers uitgenodigd, en ook vertegenwoordigers van financiele ondersteuners en een aantal mensen die aan de basis van de oorspronkelijke bouw van het Klöpkeshoes hebben gestaan.

De uiteindelijke opening werd verricht door Leny Leushuis en Jan Riesewijk (Mans). De openingshandeling bestond uit het openen van de deur van het huisje, waaruit een 2 tal Klöpkes tevoorschijn kwamen (Suze Boomkamp en Anita Loohuis)

Ze hadden de toestemming van Petrus om nog éénmaal "deur'n poort van 'n hemmel" hun geliefde Berghum te bezoeken

We danken Remco Schothuis van Het Sterrebos in Beuningen voor de feestelijke aankleding en de goede verzorging op deze dag, en dhr Morsink voor de prachtige foto's van de heropening!