Het Klöpkeshoes Berghum

Welkom op de website van Het Klöpkeshoes te Berghum

Op deze website vindt u alle informatie over het Klöpkeshoes van Berghum 
In de zomer van 2012 is het gebouwtje met vereende kracht van vele noabers uit ons buurtschap Berghum opgeknapt.
Met veel enthousiasme is het  Klöpkeshoes gerenoveerd, we kunnen met recht trots zijn op wat we hebben gepresteerd!